Tematy

Cytat


Gdyś śpiewał całe lato, to teraz zimą tańcz! Ezop
I jak ten głupiec u mądrości wrót / Stoję - i tyle wiem, com wiedział wprzód. Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
Zgoda tworzy prawo.
Da mihi aliquid potum - daj mi coś do picia.
Jak dziwnie umniejszamy rzecz, gdy staramy się ją wyrazić słowami. Maeterlinck Maurice